Idégenerering, -udvikling og målsætning for grupper

Har din afdeling eller organisation brug for at udvikle nye idéer til indsatsområder, projekter eller målsætninger samtidig med at fokus og motivationen hos involverede skærpes? Så invitér din gruppe til en kreativ, underholdende og resultatskabende workshop. At få den gode idé kræver ofte mange idéer. Og det er lettere og sjovere, når en gruppe sammen kommer gennem nogle timers effektiv procesorienteret idégenerering.

>> Den bedste måde at få én god idé på er at have en masse gode idéer << Kilde: Linus Paulsen

Workshoppen indeholder

  1. Introduktion og inspiration til workshoppen
  2. Del 1: Dialog om fokusområdet og brainstorm for idéer
  3. Del 2: Udvælgelse og prioritering af nøgleidéer og temaer
  4. Del 3: Konkretisering af og målsætning for nøgleidéer
  5. Opsamling og afrunding.

Jeres udbytte

I får en effektiv, underholdende og inspirerende workshop med fokus på præcist det område, som I ønsker at arbejde med. I får afklaring og konkrette værdifulde idéer og initiativer der banner vejen til at udfolde de rigtige tiltag for jeres involverede.

Praktisk information

  • Workshoppen gennemføres over 3 til 6 timer
  • Der kan deltage fra 6 til 30 personer
  • Workshoppen kan krydres med underholde og inspirerende indlæg eller lignende.

Jeg tilrettelægger og designer workshoppen udfra jeres ønsker og fokusområder. I inviterer deltagerne til workshoppen. Jeg leder jer igennem den kreative udviklingsproces og inspirerer med positive metoder til at omsætte workshoppen og idéerne til hverdagen. Workshoppen kan afvikles i jeres egne lokaler eller jeg kan være behjælpelig med at stille lokale til rådighed.

Ring til mig og få en uforpligtende snak, om hvordan vi sammen kan sætte mere fokus på jeres fremtidige indsats- og fokusområder.

Pris

Kr. 12.000,- (eksklusiv moms, transport iht. statens takt og eventuelle lokaler, forplejning og indlæg). Prisen dækker forventningsafstemmende samtale, forberedelse og tidsforbug.

Billeder fra tidligere workshops