RessourceCoaching for personer med handicap

Ressourcecoaching fokusere på personlig empowerment og selvindsigt, hos personer med handicap. Her åbnes op til bedre livskvalitet, flere ressourcer og større potentiale for arbejdsmarkedet.

Evalueringer peger overordnet på, at det kan have en indvirkning på opnåelsen af job at styrke den funktionsnedsattes motivation og empowerment. Kilde: Metaevaluering fra Rambøll

Hvad er RessourceCoaching?

RessourceCoaching er målrettet hjælp til personer, hvor et handicap forlænger ledigheden og gør det vanskeligt at fastholde sig på arbejdsmarkedet. Målet med forløbet er, at forebygge længerevarende ledighed og forbedre ressourcerne og værdien hos den enkelte. Målet er også, at hjælpe den enkelte til at opdage ressourcer, kompetencer og at klæde dem på med redskaber, der fastholder dem bedre i job. RessourceCoachingen er baseret på vejledning og hjælp til selvhjælp. Dette gør også, at virkningen er længere end forløbet.

Hvordan fungerer RessourceCoaching?

Forløbet foregår over cirka 12-uger og er fordelt på 8 individuelle sessioner og nogle timers hjemmearbejde imellem sessionerne. Forløbet henvender sig til personer med et handicap (også dagpengemodtagere og flexjobbere). Forløbet er individuelt og tilpasses den enkeltes udfordringer.

Hvad er udbyttet for deltageren?

 • Opdager nye kompetencer og muligheder
 • Vender begrænsninger og handicap til læringer
 • Bliver mere værdifuld for arbejdsmarkedet
 • Får en god fremadrettet værktøjskasse
 • Indsigt og redskaber til at leve bedre med handicap
 • Øger sin motivation og selvindsigt
 • Styrker sit selvværd og sin selvtillid
 • Finder balance mellem aktivitet og restituering
 • Får et forbedret ansøgningsmateriale (hvis ønskes)
 • Får en coach der selv har et handicap.

Hvorfor investere i RessourceCoaching?

 • Fordi omkostningerne ved ledighed er meget høje
 • For at styrke jobfastholdelsen
 • Fordi personer med handicap har brug for individuelt og tilpasset hjælp
 • For at reducere varigheden af ledigheden
 • For at få mere energi og overskud
 • For at give sagsbehandleren en ny mulighed og et godt kort på hånden
 • For at få løbende opstart af forløb = kort ventetid

Pris

Ring til 6045 0474 eller send en mail til thomaswibling@gmail.com og hør mere om pris og praktiske forhold. Udskriv produktblad: RessourceCoaching for personer med handicap og del det med andre.

Flere jobcentre og arbejdspladser er åbne for at betale for et StressCoaching-forløb, så du kan forhøre hos jobcenteret eller arbejdspladsen.